Skoleskibet DANMARK 

 

Skoleskibet DANMARK

 

Fonden støttede Skoleskibet DANMARK med 50.000 kr. til renovering af teakdækket på poopen.

 

 

De store sejlskibes tid er absolut ikke forbi, så længe interessen for at uddanne sig til søs er der. Den danske stat lod DANMARK bygge i 1932, for at have et egentligt skoleskib. Nu som dengang kan unge, der ønsker en karriere til søs få deres grundlæggende uddannelse om bord på skibet. Der er plads til 15 besætningsmedlemmer og 80 elever på skibet.

For at skibet skal fungere kræves det, at alle om bord er engageret i skibets drift døgnet rundt. Foruden faglig dygtighed, bliver sociale færdigheder vægtet højt og under et togt er der rig mulighed for at få trænet evnen til at samarbejde, tolerance og ansvarsbevidstheden – alle sammen færdigheder, der er nøgleord i dagens samfund.

(Tekst hentet fra Skoleskibet DANMARKs hjemmeside)

 

Skoleskibet DANMARK op i masten 

 

Til renovering af teakdækket på poopen, har fonden ydet støtte med 50.000 kr.

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80