Fondens uddelinger i 2010

 

Herunder en oversigt over Fondens uddelinger i 2010.

 

 

 • Langelandsgardens Brassband

          Tilskud til nye instrumenter.

          15.000,- kr.

 

 • Dageløkke Bådelaug

          Opsætning af mastekran.

          20.000,- kr.

 

          Til bygning af en kopi af SFDS’s to-smakkejolle, på museumsbådeværftet.

          50.000,- kr.

 

 • Hovborglejren

          Tilskud til afholdelse af den årlige sommerlejr på Nordlangeland, for børn

          med handicaps.

          25.000,- kr.

 

 • Dansk SøRedningsselskab Rudkøbing

          Midler til at optimere redningsudstyret til de frivillige i Rudkøbing.

          25.000,- kr.

 

 • Nakskov Lokalhistoriske Arkiv

          Oprettelse af en ny hjemmeside, som skal formidle nyheder og anden info om

          arkivets virke.

          12.000,- kr.

 

 • Hjelm Bådelaug

          Etablering af ny ophalerplads for mindre både samt etablering af indkørsel.

          15.000,- kr.

 

 • Bandholm Svømmeklub

          Udskiftning af badebro på Bandholm hav-badeanstalt.

          10.000.- kr.

 

 • Fonden Danmarks Museum for Lystsejlads

          Midler til museets bevarelse.

          30.000,- kr.

 

 • Foreningen Øhavets Dage

          Udvikling af arrangementet Øhavets Dage, august 2011.

          15.000,- kr.

 

          Til udskiftning af gamle slidte instrumenter.

          25.000,- kr.

 

 • Maritimt Center Danmark

          Til færdiggørelsen af restaureringen af natmotorbåden Kaia fra 1923,

          der fungerede ved færgeoverfarten mellem Svendborg og Tåsinge.

          48.000,- kr.

 

 • Svendborg Classic Regatta

          Støtte til opdatering af deres hjemmeside.

          18.500,- kr.

 

          Tilskud til rekonstruktion af Ladbyskibet, som erstatning for det i 2009

          forliste vikingeskib ”Imme Gram”.

          25.000,- kr.

 

 • Blindes Sejlklub

          Til etablering af mesanmast, rig og sejl.

          25.000,- kr.

 

 • Middelfart Sejlklub

          Midler til anskaffelse af ny optimistjolle.

          10.000,- kr.

 

 • Marstal Søfartsmuseum

          Renoveringsarbejde af udstillingsbygning, tilhørende Marstal Søfartsmuseum.

          50.000,- kr.

 

          Til ny indretning af Flaske Peters samling.

          30.000,- kr.

 

          Støtte til hjemtagning og en første præservering af dampfærgen

          ”Svendborgsund”, som tidligere har tilhørt Sydfyenske Dampskibsselskab.

          280.000,- kr.

 

          Til renovering af teakdækket på poopen om bord på Skoleskibet DANMARK.

          50.000,- kr.

 

 • Danske Sømands- og Udlandskirker

          Støtte til arbejdet i de danske sømands- og udlandskirker, for at opretholde

          det bestående arbejde.

          50.000,- kr.

 

 

 • Stiftelsen Georg Stages Minde

          Midler til tre fripladser ombord på Skoleskibet Georg Stage.

          24.000,- kr.

 

          Til udgivelse af en krønike ”Det er nødvendigt at sejle – Bornholms

          livline til resten af verden”.

          25.000,- kr.

 

 

Der blev udloddet for i alt 892.500,- kr.

 

 

 

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80