Fondens uddelinger i 2009

 

Herunder en oversigt over Fondens uddelinger i 2009.

 

          Til indkøb af nye brandhjelme.

          22.400,- kr.

 

 • Nordlangelands Lokalhistoriske forening

          Udgivelse af bogen, Lohals 200 år.

          25.000,- kr.

 

 • Nakskov Roklub

          Installering af fjernvarme i Klubhuset.

          10.000,- kr.

 

 • Nykøbing F. Roklub

          Anskaffelse af ny inrigger robåd.

          25.000,- kr.

 

 • Sakskøbing Tambourkorps

          Indkøb af en sousaphone.

          15.000,- kr.

 

 • Foreningen Danmarks Sukkermuseum

          Indkøb af fremvisningsudstyr.

          5.000,- kr.

 

 • Museumsbanen

          Istandsættelse af personvogn til indsættelse i driften

          ved Museumsbanen.

          10.000,- kr.

 

 • Svendborg Søfartsskole

          Etablering af et motionsrum til eleverne.

          25.000,- kr.

 

 • Svendborg Marineforening

          Indretning af ny marinestue.

          20.000.- kr.

 

 • Fonden Danmarks Museum for Lystsejlads

          Støtte til fortsættelse af museets fremtid.

          25.000,- kr.

 

 • Maritimt Center Danmark

          Ang. Svendborg Classic Regatta, trykning af nye postkort.

          10.000,- kr.

 

 • Svendborg Museum

          Realisering af et bogværk om Ring-Andersens træskibsværft i Svendborg.

          25.000,- kr.

 

          Trykning og udgivelse af værket ”Øhavsfortælling”, om livet ved kysten

          og på småøerne i det sydfynske øhav.

          25.000,- kr.

 

          Indkøb af 3 optimistjoller til ungdomsafdelingen.

          10.000,- kr.

 

 • Forældrerådet v/Specialinstitutionen Kastaniely

          Støtte til børn, der er anbragt uden for hjemmet, i alt 3 projekter nævnt.

          15.000,- kr.

 

 • Marsvinlauget i Middelfart

          Bygning af kopi af tosmakkejolle, brugt

          til marsvinsfangst.    

          10.000,- kr.

 

 • Fultonstiftelsen

          Diverse udskiftninger oven dæk.

          66.304,- kr.

 

 • Marstal Søfartsmuseum

          Indkøb af skalamodel af SFDS’s Dampfærge Agnete 1:50

          42.000,- kr.

 

          Indkøb af sejljoller til juniorsejlere.

          30.000,- kr.

 

          Til bogen ”Fyrmesteren, beretning om et liv på kanten af havet”, 1843-1905.

          25.000,- kr.

 

 • Tall Ship Aalborg Fonden

          Istandsættelse af det tremastede skib LOA, bygget 1922 i Svendborg.

          25.000,- kr.

 

 • Skoleskibet Danmark

          Til indkøb af en ferskvandsgenerator.

          50.000,- kr.

 

 • Fyrbåken ”Koen’s Venner”

          Til gennemgribende renovering af Fyrbåken ”Koen”.

          10.000,- kr.

 

          Støtte til driften af skoleskibet Georg Stage.

          50.000,- kr.

 

 • Færgehistorisk Selskab 

          Digitalisering af gamle filmruller.

          25.000,- kr.

 

 • Final Cut Productions ApS

          Til Udvikling af den historiske dokumentarfilm ”Karls Krig”.

          15.000,- kr.

 

 • NUL-Kryds

          Deltagelse på NTHS, der afholdes hvert år.

          10.000,- kr.

 

 • Indenlandsk Sømandsmission

          Til sømandsmissionens arbejde.

          10.000,- kr.

 

Der blev udloddet for i alt 635.704,- kr.

Hertil kom 50.000,- kr. til uddeling af Sydfyenske-Prisen 2009.

 

Links til artikel i Fyns Amts Avis ang. fondsuddelingen.

Links vedr. uddelingen af Sydfyenske-Prisen.

 

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80