Bornholms krønike 

 

Nautilus Forlag og Kommunikation

 

Fonden støttede i 2010 Nautilus' Forlag med 25.000 kr. til udgivelse af en krønike ”Det er nødvendigt at sejle – Bornholms livline til resten af verden”.  

 

DET ER

NØDVENDIGT

AT SEJLE

  

                  ... er titlen på den første samlede beretning nogensinde om sejladsen til og fra Bornholm. Bogen har undertitlen ”… Bornholms livline til resten af Verden”

                  Det er journalisten og forfatteren Palle Bruus Jensen, der gennem de sidste to år har arbejdet på det store værk, som ventes at udkomme i eftersommeren 2011. Palle Bruus Jensen har selv en fortid på ”De syv Have” og udgav for nogle år siden bogen om skoleskibet Københavns tragiske skæbne.

                  Helt så dramatisk er beretningen om de 145 års sejlads til og fra Bornholm dog ikke, selvom der ganske vist ikke mangler dramaer på Østersøen. Der berettes blandt andet om voldsomme isvintre, hvor Dampskibsselskabet af 1866’s dampere kunne drive hjælpeløse rundt i dagevis i enorme ismasser.

                  Bogen følger også selve rederivirksomheden helt frem til 2011, og bogen slutter med indsættelsen af katamaranfærgen Leonora Christina.

                  ”DET ER NØDVENDIGT AT SEJLE” er først og fremmest et autentisk værk, hvor forfatteren har samlet materiale i rederiets egne arkiver.

                  Palle Bruus Jensen har kaldt sin bog en krønike. Det er en god betegnelse, da læserne kommer til at følge udviklingen med sejladsen på Østersøen i kronologisk orden helt tilbage fra 1866.

                 Bogen er blevet udgivet medio 2013, på Forlaget SAXO. 

 

 

Til udgivelse af en krønike, har fonden ydet støtte med 25.000 kr.

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80