Fondens uddelinger i 2016

 

 

 

 

Langelands Hjertestarterforening

Til indkøb af 100 lommelygter, til brug for de frivillige akuthjælpere på øen.

 

                    50.000 kr. 

Hovborglejren

Til afholdelse af den årlige sommerlejr for handicappede mennesker.

 

                    20.000 kr.

Det Danske Spejderkorps, Rudkøbing afd.

Til indkøb af en Svendborg juniorjolle til søspejderaktiviteter.

 

                    50.000 kr.

Museumsskibet Meta

Til indkøb af en ny miljøvenlig dieselmotor.

 

                    15.000 kr.

Medicinhaverne i Tranekær

Til indlæggelse og fremføring af strøm, som skal bruges til at drive en pumpe til recirkulation af et vandløb gennem haverne.

 

                    25.000 kr.

Lohals Gl. Skyttelaug

Midler til at forhøje muren for enden af skydebanen.

 

                    10.000 kr.

Øhavets Smakke- og Naturcenter

 

Til indkøb af kajakker, der skal bruges til guidede

                    25.000 kr.

Naturformidlingsture.

 

 

 

Langelands Dykkerklub

Midler til indkøb af nyt udstyr mv., efter at klubben har haft indbrud og en del udstyr er stjålet.

 

                    15.000 kr.

Dansk Søredningsselskab, lokalafd. Spodsbjerg

Til indkøb af en brugt redningsbåd, som istandsættes af frivillige. 

 

                    50.000 kr.

Fejø Havnelaug

Midler til udskiftning af inventar i Cafeen, som er

beliggende i Dybvig Havn.

 

                    25.000 kr.

Nakskov Roklub

Støtte til renovering af en del af deres klubhus.

 

                    25.000 kr.

Friggas Venner

Til at få renoveret Frigga's dæk.

 

                    30.000 kr.

Foreningen til fremme af afsætning af vildt

Midler til afholdelse af kokkekonkurrencen "Årets Vildtret".

 

                    50.000 kr.

Peder Most Garden

Til indkøb af instrumenter, nodetasker mv.

 

                    77.242 kr.

Danmarks museum for lystsejlads

Midler til en ny maritim skoletjeneste

 

                    50.000 kr.

Familieoplevelsesklub v/Red Barnet i Svendborg 

Tilskud til at kunne komme til årets dyrskue i Odense juni 2017.

 

                      5.000 kr.

Svendborg Classic Regatta

Støtte til at kunne etablere en hjemmeside, som skal informere om det klassiske stævne for sejlbåde i Svendborg.

 

                    25.000 kr.

Thurø Sejlklub Handicapafdeling

Til indkøb af et storsejl til en mini 12 meter.

 

                      5.500 kr.

Foreningen Flaske Peters Mindestue

Midler til at indkøbe nye glasmontre til udstilling af skibene.

 

                     25.000 kr.

Ærøskøbing Marineforening

Til renovering af foreningens køkken.

 

                     15.000 kr.

Fugleværnsfonden

Til etablering af et fugletårn og til opsætning af infoplancher og legeredskaber ved Bøjden færgehavn.

 

                     50.000 kr.

Fulton  

Midler til indkøb af et nyt stel sejl til Skonnerten Fulton.

 

                   125.000 kr.

Vinterbaderne på Fanø

Til indkøb af en badetrappe.

 

                     20.000 kr.

Fanø Sejlklubs Juniorafdeling

Til deres velfungerende juniorafdeling indkøbes en Zoom 8 jolle med komplet sejlføring.

 

                     38.000 kr.

Agersø Storebælts Værft

Midler til en gennemgribende renovering og istandsættelse af træskibsværft og bedding, som er klassificeret som bevaringsværdig.

 

                     50.000 kr.

Caroline S

Sponsorat

 

                       3.000 kr.

 

Se billederne fra fondsuddelingen under "Billedmateriale"

 

 

Der blev udloddet for i alt 928.742 kr. inkl. Sydfyenskeprisen. 

 

 

 

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80