Fondens uddelinger i 2014

 

 

Herunder en oversigt over Fondens uddelinger i 2014 

 

 

 

Danske Færger

Til afholdelse af Interferrys internationale konference i 2015

 

                    50.000 kr. 

Nakskov Skibs- og Søfartsmuseum

Til opbevaringsfaciliteter til museet

 

                      6.000 kr.

Nakskov Gymnastikforening

Til renovering af nedslidte træningsredskaber

 

                    25.000 kr.

Fejø Havnelaug

Renovering af Café Dybvig ved havnen

 

                    25.000 kr.

Lolland Falsters Brandvæsens orkester

Tilskud til afh. af Nakskov Brassband festival 2015

 

                    12.500 kr.

Hovborglejren

Til afholdelse af sommerlejr for handicappede

 

                    25.000 kr.

Medicinhaverne i Tranekær

Til etablering af have nr. 4

 

                    25.000 kr.

Langelands Hestesport

Til indkøb af en salgsvogn, til servicering af rytterne

 

                    20.000 kr.

Fiskeriets Hus, Bagenkop

Til renovering og ombygning af kulturhus

 

                    75.000 kr.

Rudkøbing Sejlklub

Til indkøb af en Hobiecat T2 jolle

 

                    25.000 kr.

Skarø festival

Støtte til opbygning af en mobil køkkenvogn

 

                    50.000 kr.

Foreningen Drejø's forsamlingshus

Støtte til nyudvikling af Drejø's forsamlingshus

 

                    50.000 kr.

Troense Bådelaug

Til indkøb af en ny motor til en damjolle

 

                    28.800 kr.

Thurøbund spejdercenter

Til indkøb af 10 aluminiumskanoer

 

                    25.000 kr.

BROEN, forening for udsatte unge

Midler til udsatte børn og unge, så de kan få et aktivt fritidsliv

 

                    25.000 kr.

Fulton

Midler til renovering af kabyssen

 

                   100.000 kr.

Marstal Søfartsmuseum

Midler til udbygning af museet

 

                     50.000 kr.

Aggershøj i Marstal

Midler til indkøb af en ny industriovn

 

                     25.000 kr.

Fanø Skibsrederforening

Midler til udskiftning af fordøren på foreningens lokaler

 

                     48.500 kr.

Sigurd Buch Kristensen

Til restaurering af "Svalen", som er en damjolle fra 1922

 

                     20.000 kr.

Georg Stage

Til udskiftning af skibets to hjælpemotorer

 

                   100.000 kr.
Caroline S. af Svendborg   (sponsorat)                        3.000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der blev udloddet for i alt 863.800,- kr. incl. Sydfyenskeprisen

 

 

 

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80