Fondens uddelinger i 2021

 

 

 

Forening/navn   Bevilget Formål
Skibningshuset Anne Stelzner            25.000 Tilskud til en nytænkende udstilling, der etableres i den kommende udstillingsbygning.
Svendborg Roklub Arne Garbøl            35.000 Tilskud til en ny to-årers inriggerbåd
Bandholm Sejlklub Claus Brandt Kristensen            15.000 Ny motor til følgebåd
  FitforKids            25.000 Støtte til at fortsætte deres arbejde med at hjælpe 35 udsatte børn og familier, ved at give dem en gratis plads på et lokalt FitforKids-hold
  Flaske Peters Samling            10.000 Tilskud til indretning af gård og have
  Foreningen Børnelejren på Langeland            15.000 Tilskud til udskiftning af flugtvejsarmaturer på Børnelejren i Bagenkop
  Fulton Fonden          100.000 Der søges om støtte til en ny rorbænk, renovering af rat-systemet mv.
  Hovborglejren            20.000 Afholdelse af sommerlejr for personer med fysisk/psykisk handicap
Svendborg Judo klub Jai Joseph Jenkov            10.000 Tilskud til indkøb af nye træningsmåtter til kampsport
Foreningen Karoline Svane Joacim Bøllehuus            20.000 Tilskud til ny rig og nye sejl til Karoline Svane
Broen Lolland Kirsten Bay Boelsmand            14.500 Midler til støtte af børn fra udsatte og særligt udfordrede familier, som ønsker at gå til svømning i lokale svømmeklubber i Lolland Kommune
  Medicinhaverne i Tranekær            40.000 Tilskud til anskaffelse af seks vejrbestandige bænke
  Nakskov Roklub            25.000 Nye turkajakker med det formål at få flere til at ro kajak i Nakskov!
Fanø Sejlklub Per Steen Hansen            13.800 Der søges om støtte til indkøb af en Sailqube trænings-sejljolle
  Rudkøbing sejlklub            50.000 Tilskud til indkøb af nye joller og følgebåd 
  Sigurd Buch Kristensen            10.000 syning af et stel sejl i traditionelle materialer, i anledning af åledrivkvasens 100 års fødselsdag
  Steffen Eggert Rasmussen            50.000 Støtte til etablering af et nyt oplevelsessted i Bagenkop
Langeland Biavlerforening Svend Aage Sørensen            13.000 Tilskud til anskaffelse af udstyr til børneaktiviteter ved besøg af Besøgsbigården.
             491.300  

  

Der blev udloddet for i alt 495,3 tkr. inkl. et årligt sponsorat på 4 tkr. til Caroline S. 

 

 

 

 

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80