Fondens uddelinger i 2019

 

 

H.C. Ørstedsselskabet

Der søges om midler til en udstilling om H.C.

 

 

Ørsted i forbindelse med at det er 200 år siden

10.000

 

at H.C. Ørsted opdagede elektromagnetismen.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovborglejren

Hovborglejren er en sommerlejr for fysisk og psykisk

 

v/Leif Heide Johansen

udviklingshæmmede personer. Lejren finansieres via

10.000

 

bidrag fra fonde, samt egenbetaling fra

 

 

deltagerne

 

 

 

 

 

 

 

Langelands Hjertestarterforen.

70 ud af de 103 hjertestartere på Langeland står

 

 

overfor en udskiftning inden for de næste 2 år.

50.000

 

Der søges om midler til indkøb af nye.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejlskibs- og Pakhusforening

Til udbedring af det øverste træværk på

 

 

Pakhusforeningens bygning.

20.000

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudkøbing Roklub

Der er søgt om midler til en ny flydebro, da den

 

 

tidligere havarerede i en storm oktober 2018

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skonnerten Meta

Skonnerten Metas sejl er slidte og trænger til en

 

v/Peter Lenskjold

udskiftning, der søges om midler til dette.

         25.000

 

Skibet blev bygget i 1884 i Assens

 

 

   

 

   

 

 

 

Lohals Sejlklub

Klubben søger om midler til indkøb af 1 – 2 år

 

v/formand Flemming Gräs

gamle sejl, til klubbens L23-sejlbåd ”Marie”

 

 

 

25.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonden Dodekalitten

Dodekalitten er et kunstværk som består af 12

 

 

stenstøtter hver 7-9 meter høje. Der søges om

25.000

 

midler til fase 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maribo Roklub

Roklubben søger om midler til indkøb af en ny

 

 

4-åres inrigger.

25.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandholm Sejlklub

Midler til indkøb af nye sejl, til klubbens 2 ynglinge-

 

 

både, og en 29’er.

25.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svendborg Sunds Sejlklub

De søger om midler til en ny påhængsmotor, til

 

 

Deres følgebåd, som bruges flittigt ifbm. Deres

50.000

 

Jollesejleres ugentlige træningsaftener.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROEN Svendborg

Hjælp til udsatte børn og unge mellem 6-17 år

 

 

Til en aktiv fritid.

20.000

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejlskibsforeningen Carla

Jagten Carla, som er fra 1922 og er erklæret

 

 

for bevaringsværdig, skal have skiftet stævn-

20.000

 

træet, og der søges om midler til dette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMAC

Der søges om støtte til maskiner og udstyr

 

 

til et Makerlab i det nye Simac. Der vil blive

75.000

 

undervist i ny teknologi til fx print af reservedele

 

 

som supplement til den traditionelle fremstillingsteknik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ærø Sejlklub

Klubben har store problemer med vand i

 

 

masteskuret, og derfor skal der støbes

15.000

 

et nyt gulv. Det nuværende gulv er

 

 

grusbelagt. Der søges om midler til udbedring.

 

 

 

 

 

 

 

Marstal Marineforening

De søger om midler til isolering af

 

 

foreningens østlige gavl.

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marstal Søfartsmuseum

Indkøb af matr. og enkelte håndværkerydelser

 

 

til renovering af "Spisehuset". Bygningen

25.000

 

anvendes af museet og af foreningen Spisehusets venner

 
 

og derudover af vrikkejollegaster.

 

 

   

 

 

 

Fulton Fonden

Der søges om midler til indkøb af 2 sejl,

 

 

og til indkøb af blokke.

125.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundeborg Sejlklub

Midler til indkøb af ny følgebåd. De har et hold

 

v/Simon Krogh-Nielsen

på 10 børn der er kommet godt i gang med

35.000

 

optimisterne, men de er hæmmet af at de kun har

 

 

én glasfiberjolle til følgebåd.

 

 

 

 

Se billederne fra fondsuddelingen under "Billedmateriale"

 

 

 

 

 

Der blev udloddet for i alt 664 tkr. inkl. Sydfyenskeprisen 

 

 

 

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80