Fondens uddelinger i 2017

 

 

 

 

Langelandsgardens Brassband

Tilskud til renovering af deres nye øvelokaler.

      25.000,00

     

Langelands Model Togklub

Anskaffelse af plexiglas, til beskyttelse af modeltogsbanen

      13.816,56

     

Fiskeriets Hus

Tilskud til indkøb af en simulator, og til renovering af Fiskeriets Hus

      50.000,00

     

Bagenkop Bylaug (selvej.inst.)

Tilskud til etablering af et net- og bevægelsesinst. til leg, motorik og bevægelse

      25.000,00

     

Nordlangelandsk Skytteforening

Der søges om støtte til vedligeholdelse af foreningens hus i Lohals

      25.000,00

     

Blans Bådeklub

Midler til materialer til opførelse af et nyt klubhus, da deres nuværende er slidt ned

      25.000,00

     

Bandholm Sejlklub

Midler til indkøb af en brugt 29er inkl. sejl, rig og jollevogn.

      25.000,00

     

Nakskov Sejlklub

Midler til opstart af en havkajak klub for at fastholde unge mennesker

      26.000,00

     

Den selvej. Inst. Fejø Børne- og Kulturhus

Midler til ombygning af børne- og kulturhuset, som bliver brugt til flere forskellige formål

      25.000,00

     

Bylauget for Langø og Omegn

Etablering af en havneterasse ud for Havne-cafeen

      25.000,00

     

BROEN Guldborgsund

Støtte til vanskeligt stillede børn og unge fra udsatte familier i kommunen

      10.000,00

     

Troense Kajakklub

Midler til at etablere en handicaphjælp ved broen til at lette ned- og opstigning fra bro til og fra kajak.

        8.000,00

     

Danmarks Museum for Lystsejlads

Der søges om støtte til kulturformidling af lystsejlads og sejlsport

      33.000,00

     

Thurø Sejlklub Handicapafd.

Midler til diverse små reparationer, de har bl.a. været på grund med den ene af deres mini 12 meter, og har fået slået hul på kølen.

        5.000,00

     

Thurø Sejlklub (ungdomsafd.)

Midler til at supplere deres eksisterende udstyr med nyt og tidssvarende udstyr,

 
 

til indkøb af 5 sailcubes plastic optimistjoller

      30.000,00

     

Ærø Søredningsforening

De søger om tilskud til indkøb af nyt redningsudstyr til en nyligt indkøbt brugt redningsbåd.

 
   

      25.000,00

     

Feriehjemmet "Aggershøj"

Tilskud til opførelse af en bålhytte. De har mange udendørs aktiviteter for søfartselever fra Marstal Navigationsskole

      25.000,00

     

Ærøskøbing Sejlklub

 Tilskud til reparation af klubhusets udvendige beklædning.

      25.000,00

     

Marstal Søfartsmuseum

Der søges om midler til opbygn. af forskibet med lukaf og adgangsvejen dertil.

      58.000,00

     

Det Gamle Værft

Midler til indkøb af en dampmaskine, som er tæt på at være identisk med original maskinen til SS "Svendborgsund"

      57.000,00

     

Træskibsforeningen Faaborg

Midler til renovering af motoren på Galeasen Haabet

      35.000,00

     

Fulton Fonden

Tilskud til indkøb af nye sejl. Bl.a. et nyt skonnert sejl, klyver, jager samt mesansejl.

    150.000,00

     

Sigurd Buch Kristensen

Midler til fornyelsen af damjollen SVALENs rigning og sejl.

      10.000,00

     
Caroline S

 Sponsorat

        3.000,00

   

   

 

 

Se billederne fra fondsuddelingen under "Billedmateriale"

 

 

 

 

 

Der blev udloddet for i alt 738.816,56 kr. 

 

 

 

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80