Fondens uddelinger i 2022

 

 

 

Forening/navn   Bevilget Formål
Bandholm Sejlklub Claus Brandt Kristensen            15.000 Indkøb af halvsejlpakker til deres ungdomsafdeling.
Dansk Færgehistorisk Selskab              20.000 Flytning og etablering af nyt arkiv.
Fit for Kids Svendborg              25.000 Støtte til videreførelse af deres lokale hold i Svendborg.
Foreningen Børnelejren på Langeland      8.129 Indkøb af et bord til bordfodbold og et air hockey bord.
Fulton Fonden              90.000 Udskiftning af planker i bunden af skibet.
Hovborglejren på Langeland              20.000 Til afholdelse af sommerlejr på Nordlangeland, for mennesker med et fysisk eller psykisk handicap.
Kragenæs Sejlklub    20.000 Støtte til højvandssikring af Kragenæs Sejlklubs klubhus.
Nyborg Roklub              15.000 Indkøb af en 2'er Coastal båd, til alle aldersgrupper.
Nakskov Skibsværfts Roklub  Ole Knud Jørgensen            20.000 Ny tagbelægning på klubbens bådehal.
Peder Most Garden                10.000 Indkøb af nyt instrument.
Svendborg Sund Sejlklub              25.000 Indkøb af en sejlbåd af typen J70
Thurø Sejlklub      5.100 Indkøb af materialer til overdækning af Twin både.
 I alt            273.229  

  

Der blev udloddet for i alt 277 tkr. inkl. et årligt sponsorat på 4 tkr. til Caroline S. 

 

 

 

 

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80