Fondens uddelinger i 2015

 

 

 

 

 

Børnelejren på Langeland

Til renovering af taget på bålhytten.

 

                    10.000 kr. 

Lindelse Idræts- og Størreforening

Til opbygning af et lagerrum/depotrum.

 

                    50.000 kr.

Spodsbjerg Borgerforening

Til reetablering og genopretning af det grønne areal bag ved Spodsbjergvej 351.

 

                    25.000 kr.

Inga Mortensen

Til indkøb af nye sangbøger, som bruges på aktivitetscenteret "Kohaven", og til en tur til Spodsbjerg.

 

                     2.000 kr.

John Criddle

Til opstilling af en skurvogn, som skal bruges som klubhus for de frivillige ved Koldkrigsmuseet Langelandsfortet.

 

                    40.000 kr.

Fiskeriets Hus

Til færdiggørelse af Fiskeriets Hus, som skal bruges som kultursted/museum.

 

                    75.000 kr.

NS Roklub

Til et nyt slæbested/kajindfatning til roklubben i Nakskov.

 

                    25.000 kr.

Nakskov Multibane

Til en udvidelse af parkourområdet.

 

                    20.000 kr.

Fejø Havnelaug

Til færdiggørelse af projektet, at få etableret en café ved Dybvig Havn.

 

                    25.000 kr.

Broen Lolland

Midler til fritidsaktiviteter for børn fra udsatte familier.

 

                    10.000 kr.

Lollandbanens Pensionistforening

Midler til en busoverførsel med Spodsbjerg - Tårs ruten m.m.

 

                     5.000 kr.

Bjarne Bekker

Midler til at drive det nye maritime museum i Svendborg.

 

                    25.000 kr.

Familieoplevelsesklub Svendborg

Tilskud til en tur til Koldkrigsmuseet på Langeland.

 

                     5.000 kr.

Danmarks museum for lystsejlads

Tilskud til at få flyttet museet fra Valdemar Slot til Svendborg.

 

                    75.000 kr.

Fulton

Tilskud til at omforandre banjen på Fulton.

 

                   100.000 kr.

Det Gamle Værft

Midler til opstart af renoveringen af SS Svendborgsund.

 

                    70.000 kr.

Marstal Søfartsmuseum

Midler til indscanning af skibstegninger.

 

                     25.000 kr.

Niels Bjørn Hansen

Midler til udgivelse af en historisk bog "Sørøvere på kongens bud".

 

                     25.000 kr.

Færgehistorisk Selskab v/Nils Munk

Midler til udgivelse af et jubilæumsnummer, der viser foreningens historie i tekst og billeder

 

                     30.000 kr.

Bornholms Marineforening

Midler til renovering af gulvene i marine-foreningens bygning.

 

                     10.000 kr.

Caroline S. af Svendborg

Sponsorat.

 

                      3.000 kr.
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der blev udloddet for i alt 655.000,- kr.

 

 

 

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80