Fondens uddelinger i 2011

 

Herunder en oversigt over Fondens uddelinger i 2011.

 

 

          Til en udstilling af gamle søminer.

          25.000,- kr. 

  • Dansk SøRedningsSelskab Rudkøbing

          Til indkøb af nye overlevelsesdragter mv.

          12.500,- kr.

 

  • Nakskov Skibs- og Søfartsmuseum

          Til indkøb af udstillingsmontre til museet.

          10.000,- kr.

 

  • Foreningen Ørstedspavillionen

          Til dækning af et arkitekt-tegnet skitseprojekt, af en renovering af Ørstedspavillionen.

          17.500,- kr.

 

          Til indkøb af nye drægehjelme til de frivillige brandmænd.

          25.000,- kr.

 

          Til et nyt ventilationsanlæg på skonnerten "Fulton".

          150.000,- kr.

 

  • Marstal Marineforening

          Til renovering af trappebelægning, ved indgangen til marinehuset.

          10.000,- kr.

 

          Til digitalisering af Fanø Biograf.

          50.000,- kr.

 

 

 

Der blev udloddet for i alt 300.000,- kr.

 

 

 

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80