Fondens uddelinger i 2020

 

 
     

 

Foreningen Børnelejren på Midler til etablering af flugtveje til kørestolsbrugende  
Langeland børn og unge. 25.000
     
     
     
     
Spodsbjerg Købmandsgård ApS. Midler til markedsføring ifbm. opstart af Spodsbjerg  
  Købmandsgård, som har til formål at etablere en  10.000
  købmand i Spodsbjerg, efter at denne lukkede i maj md.  
     
     
     
BROEN Lolland Midler til en aktiv og meningsfyldt fritid for børn og unge mellem 5-18 år fra udsatte familier i Lolland kommune.  10.000
     
     
     
     
     
BROEN Guldborgsund Midler til deltagelse i fritidsaktiviteter for vanskeligt stillede børn og unge fra udsatte familier i Guldborgsund kommune.  10.000
     
     
     
     
     
Fonden Dodekalitten Midler til sidde-sten hvori der placeres højttalere foran de 12 sten, som benævnes Dodekalitten.

 25.000

     
     
     
     
     
Sydlollands Lokalhistoriske Arkiv Midler til at gennemføre en indsamling af livshistorier fra medarbejdere på Rødby - Puttgarden færgerne, samt medarbejdere fra Fehmern forbindelsen  15.000
             
     
     
     
     
Bandholm Sejllklub Midler til indkøb af paddleboards, våddragter og redningsveste til deres juniorafdeling  10.000
     
     
     
     
     
     
Troense Bådelaug Midler til at anskaffe 2 stk. Laser joller, for at fastholde de unge sejlere.  10.000
     
     
     
     
     
Thurø Sejlklub, handicafafdeling Midler til indkøb af to bompressenninger på deres to   
  Olsen Twiner. De gamle er mørnet op. 5.000
     
     
     
     

Ærø Sørednings Forening

Ærøskøbing

Midler til indkøb af nye redningsveste til deres frivillige hjælpere.  10.000
     
     
     
     
     

Flaske Peters Samling

Ærøskøbing

Midler til indkøb af glasmontre, da de har modtaget en ny samling af flaske-skibe  10.000
     
     
     
     
     
     
Ærøskøbing Sejlklub Midler til at reparere taget på deres klubhus  10.000
     
     
     
     
     
Ærø Sørednings Forening Midler til indkøb af to nye bakcylindre til Erria Rescue   40.000
Marstal     
     
     
     
     

Erik Ehmsen

Bøjden Beboerforening

Midler til at lave en sten-udstilling i tre montre i færgebygningen i Bøjden  10.000
     
     
     
     
     
     
Fulton Fonden Midler til at ombygge bagbord kammer på Fulton, så kammeret kan bruges til beboelse i stedet for lager.   100.000
     
     
     
     
     
Fanø Sejlklub Midler til indkøb af en ny påhængsmotor til én af juniorafdelingens følgebåde  15.000
     
     
     
     
     
Fit for Kids Foreningen er en frivillig social forening, der arbejder med at udvikle og tilbyde gratis børnevægttabs-programmer til udsatte familier. Midler til deres hold i Svendborg 25.000
     
     
     
     
     

Niels Bjørn Hansen

Forlaget Den Blå Ugle

Midler til bogen "Kiekke vi tage til Vaaben", der beskriver de to krige mod England i 1801 og 1807  10.000
     
     

 

 

  

Der blev udloddet for i alt 354 tkr. inkl. et årligt sponsorat på 4 tkr. til Caroline S. 

 

 

 

 

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80