Fondens uddelinger i 2008

 

Herunder en oversigt over fonden's uddelinger 2008.

 • Dansk SøredningsSelskab
  Støtte til oprettelse af redningsstation under DSSR i det sydfynske område.
  Kr. 50.000,-
   
 • Danske Sømands- og Udlandskirker
  Støtte til Danske Sømands- og Udlandskirkers virksomhed.
  Kr. 10.000,-
   
 • Foreningen Børnelejren på Langeland
  Støtte til afholdelse af lejre på Langeland for dårligt stillede børn.
  Kr. 25.000,-
   
 • Fulton-stiftelsen
  Udskiftning af radaranlæg.
  Kr. 100.000,-
   
 • Georg Stage
  Økonomisk støtte til skoleskibet "Georg Stage".
  Kr. 100.000,-
   
 • Hovborg lejren
  Afholdelse af sommerlejr på Nordlangeland for handicappede personer.
  Kr. 35.000,-
   
 • Indenlandsk Sømandsmission
  Bidrag til feriehjemmet "Agershøj" i Marstal.
  Kr. 10.000,-
   
 • Langelandsgardens Brassband
  Indkøb af musikinstrumenter. 
  Kr. 70.000,-
   
 • Marstel Søfartsmuseum
  Indretning af værftsplads ifm. restaurering af Skonnerten "Bonavista".
  Kr. 100.000,-
   
 • Nakskov Marineforening
  Indkøb af 4 nye borde til erstatning for nedslidte.
  Kr. 8.000,-
   
 • Opholdsstedet Munkegården
  Tilskud til opstart af sejlerlinie på institutionens interne skole og opholdssted.
  Kr. 75.000,-
   
 • Peder Most Garden
  Indkøb af musikinstrumenter.
  Kr. 58.000,-
   
 • Snævringens Bådelaug
  Indkøb af værktøj efter at påsat brand har ødelagt eksisterende.
  Kr. 10.000,-
   
 • Svendborg Museum
  Udgivelse af skrift om museets virke i anledning af museets 100 års dag.
  Kr. 50.000,-
   
 • Ærø museum
  Tilskud til indretning af lokale til Flaske-Peters Amerika samling.
  Kr. 30.000,- 
   

Disponering af resterende overskud 2008

 

Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at resterende overskud i regnskabsåret 2008 hensættes til senere udlodning i overensstemmelse med Fondens formål og praksis.

 

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80