Fondens uddelinger i 2018

 

 

Bagenkop Sømandsforening

Til en traditionsrig begivenhed, som foregår hvert

 

 

7. år, hvor kirkeskibene i Bagenkop og Magleby kirker

10.000

 

tages ned til kølhaling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovborglejren

Hovborglejren er en sommerlejr for fysisk og psykisk

 

 

udviklingshæmmede personer. Lejren finansieres via

10.000

 

bidrag fra fonde, samt egenbetaling fra

 

 

deltagerne

 

 

 

 

 

 

 

Langelands Hjertestarterforening

Til nyt undervisningsudstyr i form af nye

 

 

førstehjælpsbøger, træningshjertestartere mv.

32.425

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudkøbing Sejlklub

Indkøb af en Fevajolle.

 

 

Fevajollen skal bruges af juniorafdelingen i

25.000

 

sejlklubben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musikværkstedet

Til indkøb af en lukket trailer, til musikværkstedets

 

 

instrumenter. De tager rundt for at spille på plejehjem,

25.000

 

frivilligcentret i Rudkøbing, musiktræf på Fyn, mfl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langelands Biavlerforening

Foreningen har etableret en besøgs-bigård, hvorfra

 

 

der vil blive formidlet viden om biernes liv. De

         10.000

 

søger om støtte til indkøb af en touchskærm

 

     

 

   

 

 

 

Havnehuset Bandholm

Udskiftning af flydebro til havnens slæbested

 

 

Havnen benyttes af Bandholm Sejlklub

50.000

 

Bandholm Roklub og Knuthenborg Bådelaug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakskov Skibsværfts Roklub

Til indkøb af en speedbåd

 

 

som skal bruges som følgebåd

25.000

 

til træninger med især ungdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lollands Bueskytte Klub

Et tilskud til indkøb af et telt/

 

 

pavillon, som kan give ly for deres skytter og

5.000

 

udstyr gennem lange stævnedage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakskov Roklub

Tilskud til indkøb af en trailer

 

 

til transport af kajakker.

15.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakskovs Sejlklub

Til indkøb af 6 optimistjoller, til deres

 

 

genopståede ungdomsafdeling.

15.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thurøbund Spejdercenter

Til indkøb af en RIB gummibåd og trailer

 

 

for at opretholde sø-sikkerheden.

35.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svendborg Roklub

Der er et øget aktivitetsniveau i klubben, og de

 

 

har behov for at købe en ekstra 4 åres

50.000

 

inrigger robåd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thurø Sejlklub handicapafd.

Der er stigende aktivitet i afdelingen, og

 

 

for at kunne optage yderligere medlemmer

5.000

 

har man brug for en Olsen Tvin båd mere.

 

 

Den er indkøbt, men der mangler ny mast,

 

 

rig og sejl.

 

 

 

 

Ærøskøbing Marineforening

Støtte til opførelse af et nyt skur på

 
 

foreningens grund.

20.000

 

 

 

 

 

 

Marstal Sejlklub

Klubben har en ungdomsafd. bestående

 

 

af 30, som primært går på HF-søfart.

25.000

 

De søger om midler til at færdiggøre

 

 

deres lokaler så de bliver anvendelige og hyggelige.

 

 

   

 

 

 

Ladby Skibslaug

Midler til udrustning af skibet, så det sikres at

 

 

sejladsen er sikker og tryg, og derudover at

10.000

 

styrke fællesskabet i Ladby Skibslaug.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Træskibsforeningen Faaborg

Midler til at få syet en ny fok og storsejl. De gamle

 

 

er slidte og nødreparerede flere steder.

20.000

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fulton Fonden

På 20 år gammelt Buck generatoranlæg søges

 

 

midler til stempeltræk og renovering samt

150.000

 

udskiftning af udstødningssystem til nyt.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fanø Sejlklub

For at optimere sejlklubbens tilbud af sejljoller til

 

 

de største juniorer, ønsker klubben at anskaffe

40.000

 

en Wayfarer jolle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destination  Sønderjylland

Til afviklingen af Årets Vildtret. Arrangementet

 

”Årets Vildtret”

sætter også fokus på madspild ved at udnytte

25.000

 

Vildtet generelt, men derudover også fra

 

 

mindre attraktive dele af vildtet.

 

 

 

 

 

 

 

Esbjergs

Til bevarelse og forsættelse af

 

Internationale Sømandscenter

driften af Sømandscentret.

5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredericia Marineforening

Midler til indkøb af en brugt pavillon, da de er opsagt

 
 

i deres nuværende lokaler.

15.000

 

 

 

 

 

 

Fugleværnsfonden

Midler til at anlægge en lille legeplads til børn ved

 

 

Bøjden Færgehavn. Legepladsen skal være en del af

25.000

 

det samlede projekt med titlen ”Fuglene ved Færgen”

 

 

Se billederne fra fondsuddelingen under "Billedmateriale"

 

 

 

 

 

Der blev udloddet for i alt 700.432 kr. inkl. Sydfyenskeprisen 

 

 

 

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80