Om Fonden

 

Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond blev stiftet i 1985.

Årsagen var, at Aktieselskabet Sydfyenske Dampskibsselskab 10 år forinden i 1975 ændrede færgeruten Spodsbjerg - Nakskov til Spodsbjerg - Taars. Ruteændringen medførte en dramatisk positiv ændring i Rederiets økonomi. Rederiets bestyrelse og generalforsamling var af den opfattelse, at en del af disse økonomiske forbedringer skulle komme omverdenen til gode. Siden stiftelsen har Fonden støttet en lang række projekter af såvel kulturel som almennyttig art.

 

Aktierne i aktieselskabet Sydfynske Dampskibsselskab er senere solgt til Scandlines Danmark A/S som ændrede selskabets navn til Scandlines Sydfynske A/S. I 2008 blev Scandlines Sydfynske A/S købt af Clipper Group A/S som ændrede selskabets navn til Sydfynske A/S.

Den 1 januar 2010 blev Sydfynske A/S fusioneret ind i Færgen A/S, og i 2018 blev Færgen A/S opkøbt af Molslinjen A/S.

Fonden er nu en selvdreven fond, som ikke er koblet op på Molslinjen A/S.

 

Der er i 2017 sket en ændring i bestyrelsen, da John Steen-Mikkelsen er indtrådt istedet for Rasmus Bo, og i foråret 2018 udtrådte formanden Jens Stephensen af bestyrelsen, og formandsposten blev herefter overtaget af John Steen-Mikkelsen.

Bestyrelsens repræsentanter repræsenterer fortsat såvel det maritime erhverv som fondens lokalområde.

Fondens daglige administration varetages af Grant Compass, se kontaktoplysninger under "Kontakt".

 

Bestyrelsen:

Bestyrelsen har følgende medlemmer:

John Steen-Mikkelsen (Formand)

Christian greve Ahlefeldt-Laurvig

Jørgen Haar Boutrup

 

Fondens uddelinger:

Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond har siden 1993 årligt uddelt mellem 700 tkr. og 1 mill. kroner i overensstemmelse med Fondens formål, som er at støtte almennyttige eller dermed ligestillede formål. Herunder blandt andet kulturelle, sociale og ideale formål, navnlig inden for Sydfynske A/S's geografiske område. 

Med den tilknytning, der er til søfartserhvervet, lægger bestyrelsen hovedvægten på støtte til det maritime erhverv i bred forstand.

 

 

Fondens bestyrelse vil afholde deres næste uddelingsmøde primo november 2024.

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80