Fondens uddelinger i 2023

 

 

 

Forening/navn   Bevilget Formål
Flaske Peters Samling            25.000 Indretning af nyt udstillingsrum til skibsmodeller.
BROEN Lolland              20.000 Svømmeundervisning for udsatte børn i Lolland Kommune.
Fanø ro- og kajakklub              25.000 Etablering af SUP-afdeling i Fanø ro- og kajakklub.
Fejø Drivkvaselaug       15.000 Fornyelse af Mæfikkens sejlgarderobe.
Fiskeriets Hus              33.219 Solcelleanlæg på Fiskeriets Hus.
Fonden Dodekalitten              25.000 Skulptur ved Dodekalitten.
Fonden Fulton     134.488 Navigationsanlæg og kølesystem på skonnerten Fulton af Marstal.
Hovborglejren              20.000 Afholdelse af Hovborglejren.
Lundeborg Sejlklub              25.000 Ny motor til glasfiberfølgebåd.
Marstal Søfartsmuseum                10.000 Bogudgivelse om det sidste skibsværft i Marstal.
Nakskov Sejlklub              25.000 Anskaffelse af H-båd til afholdelse af sejlerkurser
Rudkøbing Sejlklub       25.000 Ny flydebro.
Tankefuld Rideklub       5.300 Indkøb af træhest til voltigering.
Thurø Sejlklub      5.500 Kapper til rulleflok.
Thurøbund Spejdercenter      25.000 Elektrificering af aktivitetsbåd.
 I alt            418.507  

  

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80