Peder Most Garden 

Peder Most Garden

 

Fonden støttede i 2010 Garden med 25.000 kr. til indkøb af nye instrumenter. 

 

Peder Most Garden er Svendborgs bygarde og blev stiftet i 1953 i forbindelse med byens 700 års jubilæum.

 

Navnet stammer fra Walter Christmas` bøger om drengen Peder Most, der stod til søs fra Svendborg. 

 

Garden driver en musikskole, hvor alle musikinteresserede børn fra 7 år kan begynde helt fra bunden på blæserinstrument, fløjte eller slagtøj.

 

En dygtig og veluddannet lærerstab står for undervisningen.

Der lægges vægt på kvalitet og engagement med alle muligheder for at gå videre ad den musikalske vej.

 

Derudover er der et dejligt klubliv i garden, og mange har knyttet livslange venskaber gennem sammenspil, til konkurrencer og på ture i ind- og udland.

 

I årets løb underholder, fornøjer og bevæger Peder Most garden publikum på kommunens plejehjem, til koncerter, ved officielle lejligheder og ved mange andre arrangementer.

 

Klik på www.pedermost.dk og læs mere om garden.

 

Til indkøb af nye instrumenter, har fonden ydet støtte med 25.000 kr.

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  H.C. Andersens Blvd. 51  ·  1553 København  ·  70 70 73 80