Sejlforeningen Carla

 

Sejlforeningen Carla’s historie

Nedennævnte tekst er hentet fra foreningens generalforsamling 2014.

 

"Her på den første egentlige generalforsamling kunne jeg godt tænke mig at ridse foreningens historie til dato op. Vi har jo ikke alle sammen været med fra begyndelsen.

Foreningens historie tager sit udspring i 2013 efter at Carla af Bjørnø havde ligget oplagt ved Ring Andersen i 5 år efter en kæntring og bordfyldning i Kattegat med efterfølgende dramatisk redningsudfoldelse.

Peter Bramsen, som bor i Paris havde forgæves forsøgt forskellige tiltag for at få Carla genrejst og sejlende igen.

Nu blev Carla så tilbudt CarolineS Foreningen og dette var bragt op på generalforsamlingen i 2013. Men der var ikke flertal blandt medlemmerne af CarolineS til at overtage skibet.

Der var imidlertid nogle få medlemmer til stede ved samme general forsamling som ønskede at forsøge med en ny forening for at redde skibet og de bad Jørgen Frederiksen undersøge om Peter Bramsen var interesseret i et sådant arrangement.

Det var han, og det blev til et møde med Peter Bramsen og dannelsen af en initiativ gruppe der gik i gang med at planlægge de nødvendige detaljer og informationer således at en forening kunne dannes og medlemmer inviteret på et rimeligt oplyst grundlag.

Der blev dannet arbejdsgrupper med ansvar for skrog, sejl og rig og motor således at en restaurerings plan kunne udarbejdes både tidsmæssigt og i kroner og ører.

Den spirende forening overtog så ansvaret for det daglige tilsyn med Carla fra Ring Andersen og Svend Bramsen, Peters broder. En dyk pumpe blev installeret, ikke fordi Carla er utæt, men et træskib der ligger stille med bagbords side konstant mod solen i længere tid vil naturligvis blive utæt lige over vandlinjen – faktisk sank skonnerten Fri og væltede over på siden af samme grund omkring ved den tid. Et meget kost bart event.

Overdækningen af Carla blev påbegyndt og kunne meldes færdig d. 26. August, et stort arbejde som blev gjort med for hånden værende materialer og bidrag fra medlemmer og bene faktorer som CarolineS og andre med presenninger, skruer, træ etc. Vi fik endda lys doneret og installeret. Når I ser årsregnskabet vil I lægge mærke til at kun et beskedent beløb kom ud af foreningens dengang magre kasse.

Der blev så indkaldt til en Stiftende Generalforsamling d. 9.September 2013 i Maritimt Center. Her blev et pænt fremmøde informeret om Carlas Historie, Gavebrevet fra Peter Bramsen blev underskrevet, vedtægter fremlagt, en midlertidig bestyrelse dannet og en kontingent af 200 kr. foreslået med opfordring til indmeldelse. Samme aften blev medlemstallet noteret til 31. En virkelig god start.

Bestyrelsen forankrede så foreningen med bankkonto, CVR. Nr. og E-boks TS optagelse og vi oprettede en Arbejdsskade Forsikring således at eventuelle ulykker var dækkede under medlemmernes restaureringsarbejde. Vi har ikke forsikret skibet da det jo ikke repræsenterer nogen værdi i øjeblikket.

Vi udfærdigede også hvervemateriale til udhængs skabe etc. for at få nye medlemmer da vi tænkte at jo større medlemsskaren, jo større muligheden for støtte fra fonde og sponsorer. Og vores webmaster Niels udfærdigede en fin hjemmeside for os. Alt i alt må vi vist være tilfredse med resultatet – vi er i dag 54 medlemmer.

Og så gik vi ellers i gang over en bred front med opgaverne som vi så dem:

  1. Vi tog kontakt til Skibsbevaringsfonden med henblik på at få Carla erklæret bevaringsværdig. Det var prøvet før, men var strandet af en eller anden grund. Vi havde så nogle møder med fondens konsulenter hvor vi gik over skibet og begyndte at få en ide om hvad fondens krav for anerkendelse er. For der er krav, men da anerkendelsen gør det nemmere at søge fonde i almindelighed og Skibsbevaringsfonden særdeleshed valgte vi at ansøge igen.

Og denne gang fik vi det. De mente åbenbart at vi som en forening kunne løfte opgaven. Desuden havde vi i vores formålsparagraf inkluderet den historiske formidling og vi var i gang med at skrive Carlas historie. Lige efter Fondens dreje bog. Vi tror vi allerede har bevis for at det kommer til at betyde meget for os at have denne udmærkelse.

  1. Vi har så efterfølgende haft flere møder med Skibsbevaringsfondens konsulenter for at finde ud af hvordan vi får del i fondens store pulje i 2014. Og det er jo her kravene bliver mere konkrete. Fondens udgangspunkt er at vi nu har et Bevaringsværdigt skib der er optaget i Dansk Skibshistorisk Register. Derfor kræver de for at komme i betragtning at vi beslutter ”hvilket skib” i fartøjets erhvers mæssige periode vi genrejser: Er det Sandsugeren Carla, Stenfiskeren Carla eller hvad. Bestyrelsen besluttede at det måtte være 1922 udgaven som den kom af beddingen som et nyt skib klar til at tage fat på paketfarten Søby/Svendborg. Det er klart det mest spændende af dens forklædninger.

Og som sådan har vi ansøgt om et ret stort afdragsfrit og rentefrit lån – som altså ikke skal betales tilbage, medmindre vi sælger til udlandet, og det kan vi jo ikke, ifølge vore egne vedtægter.

Men vi har også sagt at hvad vi end gør så skal det resultere i et spændende skib og et skib der kan sejle, med tryk på sejle. Men vi vil da også gerne have et skib som har historisk fremvisnings værdi. Som sådan har vi så indsendt en mega ansøgning, og i juni får vi at vide hvad vi får hvis vi får. Det er muligt at konsulenten vil henvende sig til os under processen med råd og vejledning. Det tager vi som det kommer. Vi mener vi har en god chance for at komme i betragtning. Hvordan det udmønter sig må vi vente på og det giver ingen mening at diskutere det før Fonden giver lyd fra sig. Under alle omstændigheder vil jeg foreslå at den nye bestyrelse indkalder til orienteringsmøde når vi har et svar og vi ved hvad betingelserne er. I mellemtiden får vi skibet målt op og registreret og vi arbejder videre med Carla.

  1. Mens vi er ved det økonomiske så har vi indsendt ansøgninger til en del fonde allerede og er i gang med at varme sponsorer op. Vi har pt det følgende resultat:

Fra Hotel Ærø/Nordane Shipping 10.000 kr.

Fra Sydfyenske Dampskibsselskab 25.000 kr.

Fra VELUX FONDEN 75.000 kr.

Ikke at glemme Ring Andersen som lader os ligge gratis etc.,

og vi har endnu ikke hørt fra; Sydbank, Fynske Bank og Energi Fyn og Fionia. Der er flere vi endnu ikke har søgt, og så vil Flemming fortælle os lidt om hvordan vi alle sammen kan være med til at finde sponsorer.

Flemmings indlæg:

Den nye bestyrelse vil sammen med arbejdsgrupperne udarbejde en liste af fornødenheder som vi kunne forestille os vi kunne finde sponsorer til og sende den ud.

Og der er nu penge til at komme på bedding og gå i gang. Jeg kan forestille mig at den nye bestyrelse vil tage den beslutning snarest. Det bliver sikkert i April og arrangeret sådan at Carla kan stå oppe på et par hverdage op til en weekend så vi kan få gjort det der kun kan foretages når båden er på land (inkluderet nye spanter) og vi også får en weekend til at skrabe og male. Mere senere.

Men lad os lige glæde os over hvad der er blevet gjort af medlemmerne indtil nu:

VÆGTER holdet har set efter den gamle dame og lænset hende når nødvendigt hver eneste dag – i regn og storm. Og set efter at der ikke lå olie klude og andet farligt. Vi ser gerne et par stykker mere melde sig som Carlas Besøgsvenner.

MOTOR holdet har renoveret motor og pumper og hvad ved jeg så den spinder og stråler som ny. Når man tænker på at motoren har været under vand i længere tid er det helt utroligt. Og dejligt. Holdet er vist så stort som det logisk kan være.

HISTORIE skriverne har higet og søgt og har demonstreret at en historie kan skrives der er både spændende og sand. Vi har fået kontakt til Carlas familie og bruger flittigt sagkyndige som Ole Mortenssøn og Abramsson. Det er spændende arbejde og meget kan gøres fra komputeren. Inden næste generalforsamling skal vi have den komplette Carla historie – synes jeg. Vi kan være flere om det.

SEJL OG RIG holdet har fået styr på sejlene – men måtte kassere storsejlet – rund holter er identificeret og rede til slibning og ligeledes masten. Beslag og rig er afmonteret og bragt i sikkerhed på ”loftet” (tak Ærø). Blokke er allerede repareret og lakeret – klædnings reparation er foretaget og lap salving undervejs etc. etc. Vandtanken er taget ned kortet af, svejset sammen igen og rede til geninstallering. En blæser er blevet installeret for at gennemtørre skibet forude, med el-måler

SKROG holdet har slebet det meste af det der slibes kan og givet det linolie og grunder. Vi har fjernet de fleste beslag etc. så vi kan gå helt i bund. Dæks husene er ligeledes slebet og grundet hvor der ikke skal udskiftes og styregrejerne har fået begyndelsen til en ny bjælke-bænk. Koøjerne er taget ud og smukt restaureret. Nede om læ har vi slebet i stor-lugaret og lagt midlertidig dørk. Alt sammen med privat udlånt værktøj og støvsugere. Så vi er ved at være rede til at gå udendørs.

Alt i alt et rigtigt godt stykke arbejde og tak for det.

Og hvad er planen så?

Vi har i øjeblikket en 5 faset restaureringsplan som vi har forelagt Skibsbevaringsfonden.

3 første faser består af nødvendige reparationer til det nuværende skib og resulterer i et restaureret og sejlbart skib.

De 2 sidste faser river ned og bygger nyt hvor nødvendigt for historisk nøjagtighed.

Det er muligt at Skibsbevaringsfonden ikke vil tage vores ansøgning alvorligt med mindre vi forpligter os til hele restaureringen. Til gengæld må de så også hjælpe finansielt. For dyrt bliver det. Det er så op til os at vælge det ene eller det andet. Jeg tror ikke at de vil sætte tids parametre på udførslen af de forskellige faser. Blot at det der er givet penge til skal udføres før næste fase påbegyndes. For øvrigt er det sådan at efter de 3 første faser kan vi sejle skibet og de to sidste faser kan klares i vinter månederne.

Her er så detaljerne og tilbuddene på de 3 første faser .Det er sådan at Skibsbevaringsfonden forlanger 2 sammenlignelige tilbud på hvert stykke arbejde. Vi bestemmer hvem der skal have arbejdet, men hvis de giver penge er det beregnet på det mindste tilbud.

1ste fase er skroget

2nd fase er dæks huse og aptering

3de fase det opstående og sejl

(Note efter fremførelse – budgetter og tilbud er ikke vedlagt, da de er fortrolige, baseret på aktuelle tilbud fra Ring Andersen og Ebbes Bådebyggeri, Marstal)

Det er noget af et projekt, men mon ikke det går.

Til slut vil jeg takke jer alle for godt samarbejde og specielt selvfølgelig bestyrelsen, Jørgen Frederiksen, Flemming Frederiksen, Anja Poulsen, Torben Poulsen , Vagn Juel Jensen og Jens Christensen.

Under eventuelt vil jeg snakke lidt om nogle nye arbejdsgrupper som jeg vil foreslå:

Fondraising gruppe – 1 eller 2 årlige events der kan give os penge i kassen til vedligehold og reparationer.

Apteringsgruppe – vi skal have designet og bygget vores lugarer og kabyssen

Så hvis det er noget, så sign op allerede i dag, for det eller en af de andre grupper.

 

   

 

Fonden donerede 25.000 kr. til restaurering af paketbåden Carla.

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80