Museumsbanen Lolland

 

118-årig tilbage på sporet

 

I 1911 indviedes jernbanen fra Rudkøbing til hhv. Spodsbjerg og Bagenkop på Langeland under navnet ”Langelandsbanen” og med forkortelsen i jernbaneregi LB.

Til driften anskaffedes bl.a. et antal personvogne bygget hos vognfabrikken Scandia i Randers, og disse gjorde god fyldest indtil banen måtte indstille driften i 1962.

Umiddelbart efter lukningen blev en af disse vogne købt af Dansk jernbaneklub for 1200,- kr. til brug for Museumsbanen Maribo – Bandholm, der samme år havde indledt veterantogskørsel. Vognen havde betegnelsen LB C21.

Vognen samt et par mere, havde i 1949-50 gennemgået en modernisering på banens eget værksted, for at kunne bruges sammen med banens lette Triangelmotorvogne.

 

Efter at have været i drift på Museumsbanen i rigtig mange år, havde tidens tand sat sine spor, og ikke mindst det at have stået udendørs i alt slags vejr, havde gjort at vognen trængte til en gennemgribende istandsættelse og måtte tages ud af drift. Så efter at have stået ubrugt nogle år påbegyndtes i 2011 en adskillelse for at konstatere omfang af opgaven, som nok var lidt mere omfangsrig end forventet.

 

Der måtte søges midler til istandsættelsen og Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond bevilligede 20.000.- kr. hertil og arbejdes kunne påbegyndes.

 

Nu efter 8 års arbejde, og en samlet udgift på ca. 60.000 kr., er vognen atter klar til at byde rejsende indenfor til en tur tilbage til fortiden, og i en stand som da den forlod Langelandsbanes værksted i 1949.

At det har taget så lang tid, skyldes det store omfang, samt diverse afbrydelser pga. andre presserende opgaver på det øvrige drifts materiel banen råder over.

 

Som et særligt kuriosum er de originale reklamer for lokale langelandske virksomheder atter på plads i vognen. Desværre efter sigende, skulle ingen af disse virksomheder længere eksistere.

 

LB C21 vil nu kunne opleves i Museumsbanens tog, men vognen er ikke det eneste der kan fremvises fra Langelandsbanen, idet der på Bandholm station findes endnu et klenodie, nemlig ” den langelandske lyseslukker” der opfundet af og fremstillet på banens eget værksted, var datidens tænd-sluk ur, drevet ved hjælp af vand og som slukkede perronlyset på stationerne efter dagens sidste tog var afgået.

 

 

Læs artikel i Lollands Folketidende fra den 13.08.2019

 

 

Fonden donerede 20.000 kr. til renovering af en gammel togvogn.

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80