Nyborg Sejlerforening

 

Fonden støttede i 2009 Nyborg Sejlerforening med 10.000,- kr. til indkøb af en brugt optimistjolle. 

 

Fonden har modtaget følgende takkebrev:

 

"Jeg takker SFDS's Fond for de 10.000 kr.  Vi har købt  en brugt optimistjolle for pengene. Jollen ser ud som ny, og vi har døbt den "Mjølner" efter den gamle dampfærge, der bl.a. sejlede mellem Korsør og Lohals, og som vi dengang tit mødte på krydsende kurs, når vi selv sejlede fra Nyborg til Lohals. 

 

Borgmester Erik Christensen  døbte jollen ved vores standerhejsning lørdag den 10. april. Johanne fra ungdomsafdelingen sidder ved roret, og jollen strøg flot afsted i det kraftige blæsevejr.

 

Med venlig hilsen,

 

På vegne af Nyborg Sejlforening,

 

Henning Blix"

 

 

 

 

 

 

Til Nyborg Sejlerforening har fonden ydet støtte med 10.000,- kr.

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Spodsbjergvej 353  ·  5900 Rudkøbing  ·  23 29 55 07