Om bogen "Øhavsfortælling"

 

”Om menneskene på de danske øer i tiden før 1921, hvor Achton Friis og Johannes Larsen drog ud på deres navnkundige færd med Rylen for at kaste lys over disse, er vores viden begrænset og mangelfuld.

Ib Ivar Dahl er sømand, fortæller og bådfører af kulturhistoriske fartøjer i Det sydfynske Øhav.

 

Romantrilogien, ”Øhavsfortælling” gendigter menneskeskæbner fra øhavet i tre perioder fra vikingetid og frem til 1921.

 

De tre fortællinger bygger på et righoldigt kildemateriale og gendigter nogle dramatiske hændelser, som de kunne være foregået. For øboerne var livet med skibene og smakkejollerne kulturbærende. Derfor er sejladserne i øhavet og Østersøen fortællingens bærende element.”

 

 

 

 

Et link til andre bøger af Ib Ivar Dahl

 

Til udgivelse af bogen "øhavsfortællinger" har fonden ydet støtte med 25.000,- kr.

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Spodsbjergvej 353  ·  5900 Rudkøbing  ·  23 29 55 07