Langelandsgardens Brassband

Koncert på torvet i Calella sidste efterår, hvor orkesteret var på tur til Spanien.

 

Langelandsgardens Brassband

 

Langelandsgardens Brassband er oprettet i 1944, og har altså eksisteret i over 60 år.

 

Bandet er et amatørbrassband med 25 - 30 spillende medlemmer i alle aldersgrupper fra 12 til 72 år. Der øves hver mandag aften i 11 måneder af året og alle nyder meget at spille sammen.

 

Bandet tilstræber at skabe rammerne for et musikmiljø, der er befordrende for det kreative og musisk skabende, og samtidig er med til, i trygge og gode sociale sammenhænge, at virke inspirerende og udviklende på alle især vore børn og unge.

 

Langelandsgardens Brassband giver koncerter og spiller ved forskellige lejligheder på Langeland, såsom Handelsstandsforeningens arrangementer og Post Danmarks julemærkemarch.

 

Ligeledes stilles der op, når kommunen har besøg af f.eks. Dronningen.

 

 

Langelandsgardens Brassband

 

 

Langelandsgardens brassband er blevet støttet med 70.000,- til indkøb af musikinstrumenter.

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80