Fulton

 

Fulton-Stiftelsen

 

Fulton-Stiftelsen har i en årrække modtaget donationer fra Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond, hvilket i høj grad har medvirket til at vedligeholde Skonnerten Fulton således, det er muligt for os at sejle både med døgnanbragte unge, men i høj grad også lejrskoler fra almindelige folkeskoler fra hele Danmark, samt handicappede børn og voksne.

 

Det er af allerhøjeste vigtighed, at Fulton-Stiftelsen har mulighed for at modtage private donationer, idet vi egenhændigt står for drift og vedligehold af Skonnerten Fulton.

 

Ved hjælp af donationerne fra Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond har det været muligt at udskifte bl. a. bomme og gafler, udbedre de sanitære forhold m.m., og helt aktuelt anskaffelse af et nyt radaranlæg, som er en vigtig del af vores sikkerhed ombord.

 

Vi retter atter en tak til fondens formand og bestyrelse

 

Fulton-Stiftelsen

Ole Madsen

Chef/Fulton – korresponderende reder

 

 

 

 

fulton

 

 

Fulton-Stiftelsen har fået 100.000,- til indkøb af et nyt radaranlæg.

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80