Georg Stage
 

Georg Stage

 

”Georg Stage” er en søfartsskole, en af tre i Danmark, der tilbyder en maritim grunduddanelse. Med en alder på næsten 125 år er den den ældste søfartsskole i verden.

 

I sin tid har den været forbillede for andre skoleskibsinstitutioner i bl.a. Tyskland, England og Norge. Samtidig er den det eneste uafhængige skoleskib, uafhængig i den forstand, at den ikke er knyttet til en landbaseret skole eller akademi, som det er tilfældet med de eksisterende civile skoleskibe i ind- og udlandet.

 

Georg stageSkolen er registreret som anerkendt uddannelsesinstitution i den internationale Søfartsorganisation IMO’s hvidbog. Uddannelsen ombord lever på alle måder op til de gældende krav i Konventionen for Maritime Standards vedr. Træning, Certificering og Vagthold (STCW), og afgangsbeviser er udstedt i henhold til denne.

 

I Danmark er skolen underlagt Søfartsstyrelsen og dermed Økonomi- og Erhvervsministeren. Grundlaget for undervisningen er Søfartsstyrelsens uddannelsesplaner. Skolens virke og dens kvalitet bliver løbende overvåget, tilpasset og – om nødvendigt – forbedret af skolens egen ledelse i tæt samarbejde med Søfartsstyrelsen.

 

Kurset

Skolen udbyder hvert år et grundkursus til skibsassistentuddannelsen så eleverne kan videreuddanne sig i handelsflåden mv.

 

Kurset er det første trin inden for en videregående søfartsuddannelse. Kurset giver kompetence til udmønstring som ubefaren skibsassistent. Skibsassistenter kan gøre tjeneste både på dækket og i maskinen. Endvidere giver det eleverne adgang til at "fortsætte i systemet". De kan herefter:

  • søge om optagelse som styrmands-aspirant hos et rederi. (Her kræves dog som hovedregel 10. klasse udvidet).
  • videreuddanne dig til for eksempel sætteskipper eller maskinmester
  • finde en anden uddannelse eller beskæftigelse i land.

Georg StageKokkeelever

"Georg Stage" uddanner både skibsassistenter og kokkeelever.

Skoleskibet er godkendt som praktiksted af Køkken-, Hotel- og restaurantfagenes Uddannelsessekretariat (det Kokkefaglige Udvalg), hvilket betyder at kokkeelever, der har fuldført et togt med "Georg Stage" får et halvt års merit på den praktiske del af kokkeuddannelsen.

 

Kursus periode

Kurset finder sted hvert år i perioden medio april til primo september.

 

Uddannelsesplatform

Skoleskibet "Georg Stage" er en såkaldt fuldrigger og nummer to af sit navn. Den blev bygget i 1934 på kun fem måneder hos Frederikshavn Skibsværft og flydedok. Stabelafløbet og navngivningen fandt sted den 22. september. Den 24. april 1935 begav skibet sig ud på sit første togt, med 80 elever ombord, som var valgt ud iblandt 256 ansøgere.

 

Siden har skibet sejlet et togt om året hvert år - næsten. I 1940 måtte togtet aflyses på grund af krigen og minefaren i danske farvande, og i de kommende år til slutten af krigen ophold skibet sig i Isefjorden. Til gengæld sejlede man så i årene efter krigen og optil 1950 to togter årligt.

 

Georg StageRejserne førte igen, ligesom siden Stiftelsens grundlæggelse, rundt i de danske farvande, i Østersøen, samt afstikkere i Nordsøen, til Norge eller til Skotland for det meste.

 

I 1956 deltog "Georg Stage" i den første skoleskibsregatta, det som i dag er kendt under navnet Tall Ships Race. Turen til Lissabon var den længste i skibets historie til det tidspunkt.

 

Deltagelsen i disse kapsejladser er efterhånden blevet mere regelmæssig, og flere gange havnede skibet på en førende plads, senest i 2002 på vej til Spanien.

 

I 1973/74 blev elevantallet reduceret til 63.

I 1981 antog man for første gang kvindelige elever.

I 1989 krydsede "Georg Stage" Atlanten. I Mystic Seaport i Connecticut mødte den nye og den gamle "Georg Stage" hinanden for første gang.

 

Sidenhen har skibet for det meste holdt sig i europæisk farvand. Fra Reykjavik og

 

Torshavn i vest til Riga og Tallinn i øst, fra Umeå i Nord til Lissabon i syd er det blevet til et par hundrede havne som har gæstet skibet.

 

 

En af fordelene ved at have en moderne søfartsskole ombord i et klassisk sejlskib er, at der ombord i skoleskibet er meget kort fra teori til praksis. Endvidere tilegner eleverne sig store sociale kompetencer ved at lære-, være og arbejde sammen med deres elevkammerater og lærerer – næsten døgnet rundt i ca. fem måneder.  

 

Se mere: www.georgstage.dk

 

 

Til skoleskibet Georg Stage har fonden ydet støtte med 100.000,- kr.

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80