Kære Bestyrelse & Administration i Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond.

 

Havnehuset Bandholm takker hermed for økonomisk støtte til udskiftning af flydebro i havnens slæbested. Det lykkedes foreningen i løbet af vinteren at realisere projektet om en ny flydebro til havnens slæbested. Broens mange forskellige brugere blev indraget i processen. Selvom det økonomiske grundlag var på plads viste det sig ikke at være en nem opgave at finde den rigtige leverandør, som kunne og ville lave en bro der kunne opfylde alles behov. Umiddelbart før de frivillige klubbers standerhejsninger blev flydebroen dog leveret og søsat. Ved en fælles standerhejsning blev broen indviet den 27. april 2019.

Flydebroen er i sommer blevet benyttet af mange medlemmer og gæster på havnen. Broen er en meget stabil og sikker løsning der kan benyttes til alle søsportsaktiviteter året rundt. Nu glæder særligt sejlklubbens juniorsejler sig til at kunne komme sikkert på vandet og træne hele vinteren.

 

Med venlig hilsen

P.v.a

Havnehuset Bandholm

Morten Svendsen

 

 

 

            Fonden donerede 50.000,- til Havnehuset Bandholm

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Spodsbjergvej 353  ·  5900 Rudkøbing  ·  23 29 55 07