Kære bestyrelse/administration!

 

Det er med glæde, jeg kan meddele at Langelands Biavlerforening opnåede fuld finansiering til indkøb af en AV-touchskærm til vores Besøgsbigård som anført nedenfor.

 

Danske Bank Fyens Fonden                                                                 20.000
Sydfyenske Dampskibsselskab Fonden                                                 10.000
Velux Fonden                                                                                     11.500
Fynske Bank Fonden                                                                           16.000

 

Skærmen er nu monteret i vores besøgspavillon, og vi har været på kursus i brug af skærmen og er i gang med at opsætte menuer. Dette bliver et arbejde, som vil pågå resten af året, vi håber også i år, at vi kommer i gang med at oversætte til de gængse turistsprog engelsk og tysk.

Men allerede i foråret har vi haft stor gavn af investeringen.

Vi har haft besøg af skoler og andre ungdomsinstitutioner, som meget interesserede har spurgt ind til biernes verden.

Vi har hentet videoklip og andet undervisningsmateriale til undervisning af gæster samt nye biavlere.

Den elektroniske mulighed for at skaffe informationer og billeder, der ligger ud over, hvad vi kan formidle på plancher i pavillonen, og som forventes af de unge.

Vi føler os overbeviste om, at skærmen bliver et godt redskab i vores formidlingsarbejde.

Ud over opgaven med at formidle biernes store nytteværdi, har vi også påtaget os opgaven at fortælle om biernes fødegrundlag, og hvordan vi alle kan hjælpe lidt til, også her er de informationer vi kan hente ned på skærmen til stor hjælp.

Vi har lavet bede med bivenlige planter, så vores gæster kan se hvor flot det kan se ud.

Jeg vedhæfter denne mail nogle billeder af skærmen, samt et par billeder fra vores besøg her her i foråret.

Vores udstilling er åben hver dag i sæsonen 10-16 der er fri adgang.

Gæster kan selv lukke sig ind og orientere sig i biernes verden.

I juli måned vil vi forsøge at have medlemmer i bigården et par dage om ugen til at være til rådighed for vores gæster.

Vores udgifter til vedligehold m.v. regner vi med at kunne dække ved salg af honning.

 

Venlig hilsen
Svend Aage Sørensen
Formand Langelands Biavlerforening

 

 

 

 

 

Fonden donerede 10.000,- til Langelands Biavlerforening

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80