Kære Bestyrelse & Administration i Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond.

 

 

Troense Kajakklub modtog i 2017 uddeling på kr. 8.000.

Midlerne er ydet til at etablere en handicaphjælp ved broen til at lette ned- og opstigning fra bro til og fra kajak. Vi benævner den som ”Galgen”.  Galgen er produceret på Walsteds Bådeværft A/S.

Troense Kajakklub er meget taknemmelige for uddelingen, det er nu meget lettere for handicappede og ældre at stige ned- og op på fra bro og fra kajak. Vedlagte word fil indeholder 4 billeder og 2 korte videoer (håber at de kan vises). Billederne og de korte videoer er lagt på vor officielle facebook side med en særlig tak særlig tak til Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond for uddelingen på kr. 8.000.

https://www.facebook.com/pg/TroenseKajakklub/posts/?ref=page_internal

Mange tak herfra.

 

Jens Anton Mogensen

Konstitueret formand

Troense Kajakklub

 


   
 
 

 


 

 

 

 

 

Fonden donerede 8.000,- til en handicaphjælp ved broen

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80