Kære bestyrelse/administration!

 

Hermed fremsendes nogle billeder fra Lohals gl. Skyttelaug fra ombygningen af vores skydebane, så den kan godkendes efter politiets nye sikkerhedskrav.

 

Foreningen takker for støtten til ombygningen og glæder os til at tage den i brug i maj måned når skydesæsonen starter igen.

 

Venlig hilsen

Lohals gl. Skyttelaug

 

Ved kasserer

Keld Kristensen

 

 

 Før                                                              Efter

 

 

 

 

Fonden donerede 25.000,- til Nordlangelands gl. Skyttelaug

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80