Hjerting Kanelaug - materialer til bygning af en Kane 

 

 

Beskrivelse af et projekt i Hjerting KaneLaug.

”Fra jord til bund & bord”

Hjerting KaneLaug gør Nationalpark Vadehavet levende.

Kaner og ambitioner.

Tankerne bag projektet tager udgangspunkt i  at bygge og vedligeholde Hjerting-kaner helt lokalt og med lokale materialer.  Træerne som har vokset i Marbæk siden 1960, bliver fældet og opskåret i Marbæk i 2012, bådene bygges i Marbæk og skal sejles i Nationalpark Vadehavet af lokale ildsjæle!

Ligesom Portugiserne og Canadierne, har vi valgt at bygge Hjerting-kaner  fortrinsvis af nåletræ.

Det skal dog bemærkes at Hjerting-kaner bygges en del mere solidt end de oversøiske udgaver. Oprindeligt var Dori’er ikke tiltænkt nogen lang levetid, Dori’en var et arbejdsredskab på havet ,som sjældent holdte længere end et togt af 2 års varighed, og netop derfor byggedes disse billigst og hurtigst muligt, samtidigt skelede man til bådens vægt pga. håndtering om bord på moderskibene (skonnerter)

Ved Hjerting havde man lidt andre krav til bådene. Man fandt hurtigt ud af at man med ganske få ændringer i materialer og dimensioner  kunne forlænge  bådenes levetid betragteligt.

Bund og bord vil i fremtiden blive udført af Sitka-gran, spanter/knæ af naturlig krumt vokset Bjergfyr, alt nåletræ vil vi søge indkøbt fra Marbæk plantage.

Udover Sitka-gran og Bjergfyr, anvender vi en mindre mængde egetræ, agterspejl, stævn og bundstokke udføres af dansk eg. Vi har tidligere modtaget  egetræ fra private haver i lokalområdet

Alle træmaterialer opskæres på stedet af mobil-savværk, dog opskærer vi selv spanter/knæ.                         

                                                               

                     

                                                        

Den videre vej til Vadehavet

Forarbejdning, som tilskæring og høvlning sker med foreningens egne maskiner.  Allerede ved foreningens opstart fik vi foræret en ældre afretterhøvl , og en lille båndsav som straks blev renoveret.

I  2012 indkøbte vi en ældre tykkelseshøvl  som nu ligeledes står fuldstændigt gennemrenoveret og alle maskiner er lovliggjorte med nødvendige nødstop-anordninger, senest har vi indkøbt en nyere bordrundsav. Alt i alt synes vi nu at være klar til at forestå den sidste materiale-forarbejdning ved egen hjælp. Den endelige bådbygning foregår ved 100% håndarbejde.

 

 

 

 

Både & ambitioner

Projektet ”fra jord til bund & bord” skal åbne nye muligheder  ved bådbyggeriet fremover, vi drømmer om større og mere komplicerede bådprojekter.

                                                                      

Kommende projekter med egen-forarbejdede materialer, er naturligvis  alle typer Kaner som igennem tiden er bygget i Hjerting og nærmeste omegn.

En Langli-kane er en større båd på 20-22 fod, med 2 master  og var spritsejl-rigget,  Denne bådtype blev i 1800 årene og frem til 1913, bygget og brugt af blandt andre, Sørensen familien som transportmiddel mellem øen Langli og Hjerting, Fanø og Ho.

I nyere tid kendtes  Langli-kanen som en 18 fod’s Kane med indenbords motor, med en bakke forskibs. Mange kender og husker flere af denne bådtype fra vores barndom tilbage i 1970 erne. Mange skolebørn blev i 1960-70 erne sejlet på ekskursioner til Langli i netop Langli-både.

Næste nybyggeri  bliver en af de to typer Langli-Kaner.

 

Positive side-effect’s er at de kommende Hjerting-kaner som bygges, næsten kan betegnes som økologiske, træerne er vokset uden brug af kunstgødning og sprøjtemidler, og der forventes ingen nævneværdig behov for transport.

 

(lærketræ fra Marbæk, bruges til bygning af Hjerting Kaner)

 

                     

Fonden donerede 25.000 kr. til indkøb af materialer.

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Spodsbjergvej 353  ·  5900 Rudkøbing  ·  23 29 55 07