Langeland: En fond med tilknytning til færgeruter fra Langeland har uddelt midler til en række foreninger på øen.

Modtagerne er Bagenkop Sømandsforening, Hovborglejren, Langelands Hjertestarterforening, Rudkøbing Sejlklub, Musikværkstedet i Bagenkop og Langelands Biavlerforening.

Sydfyens Dampskibsselskabs Fond har givet sømandsforeningen i Bagenkop 10.000 kroner til at markere en traditionsrig begivenhed, der foregår hvert syvende år, når kirkeskibene i Bagenkop og Magleby tages ned til kølhaling.

Hovborglejren, der er en feriekoloni på Langelands nordspids, har også modtaget 10.000 kroner.

I bygningerne og på området holdes sommerlejr for psykisk og fysisk udviklingshæmmede, og lejren finansieres via bidrag fra fonde og betaling fra deltagerne.

Hovborg, der ejes af nogle fynske FDF-kredse, står som en moderne sommerlejr efter en brand i maj 2008. Dog er en otte-kantet pavillon fra 1930érne bevaret med værelser i form af lagkagesnitter.

Langelands Hjertestarterforening modtog 32.425 kroner til nyt undervisningsudstyr i form af førstehjælps-bøger, trænings-hjertestartere og andet.

Hos Rudkøbing Sejlklub går 25.000 kroner til indkøb af en Feva-jolle, der skal bruges af klubbens juniorafdeling.

Musikværkstedet i Bagenkop modtog også 25.000 kroner, der skal bruges på en lukket trailer til instrumenter.

Musikværkstedet har behov for traileren, når musikerne tager rundt til plejehjem, frivilligcentret i Rudkøbing og til træf på Fyn og andre steder.

Langelands Biavlerforening har indrettet en besøgs-bigård, hvor biavlerne kan fortælle og vise, hvordan et bigård fungerer.

Foreningen havde søgt penge til indkøb af en touch-skærm, der betyder en skærm, som aktiveres ved berøring. Beløbet er 10.000 kroner.

I alt blev der uddelt godt 700.000 kroner, og det er beregnet Sydfyenskeprisen, der som tidligere omtalt gik til Bente Arnsted i Tullebølle.

Den pris kan ikke søges, og hun modtog 50.000 kroner for sin indsats for andre. Bente Arnsted er formand for ældrerådet i Langeland Kommune.

 
 • Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond blev stiftet i 1985.

  Årsagen var, at Aktieselskabet Sydfyenske Dampskibsselskab 10 år tidligere ændrede færgeruten Spodsbjerg-Nakskov til Spodsbjerg-Taars.

  Ruteændringen medførte en dramatisk positiv ændring i rederiets økonomi. Rederiets bestyrelse og generalforsamling var af den opfattelse, at en del af de økonomiske forbedringer skulle komme omverdenen til gode.

  Aktierne blev senere solgt til Scandlines Danmark A/S, som ændrede selskabets navn til Scandlines Sydfynske A/S.

  I 2008 blev det selskab købt af Clipper Group A/S, som ændrede selskabsets navn til Sydfynske A/S, der 1. januar 2010 blev fusioneret ind i Færgen A/S.

  I fondens bestyrelse sidder blandt andre Christian greve Ahlefeldt-Laurvig fra Tranekær og Langelands tidligere borgmester Knud Gether.

 

 

 

Artikel i Øboen den 15. december 2018

 

 

 

 

 

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80