Billeder fra fondens reception d. 6. december 2016 på Hotel Troense.

 

 

 

 

(Fotograf: Jakob Schäfer) 

  

 

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80