Ansøgningsskema

 

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller dermed ligestillede formål, herunder kulturelle, sociale og ideelle formål, navnlig indenfor det tidligere Sydfynske A/S’s geografiske område.

Med den tilknytning, der er til søfartserhvervet, lægger bestyrelsen hovedvægten på støtte til det maritime erhverv i bred forstand. 

  

 

 Informationsbrev Download ansøgningsskema:

 

Ansøgningsskemaet kan enten mailes til post@sydfyenskefonden.dk eller sendes pr. post til Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond, Spodsbjergvej 353, 5900 Rudkøbing.

 

 

 

Næste ansøgningsfrist er d. 15. oktober 2021.

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Spodsbjergvej 353  ·  5900 Rudkøbing  ·  23 29 55 07