Ansøgningsskema

 

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller dermed ligestillede formål, herunder kulturelle, sociale og ideelle formål, navnlig indenfor det tidligere Sydfynske A/S’s geografiske område.

Med den tilknytning, der er til søfartserhvervet, lægger bestyrelsen hovedvægten på støtte til det maritime erhverv i bred forstand. 

  

Informationsbrev Ansøgningsskema:

 

Når du klikker på ansøgningsskemaet vil du blive videresendt til en ny digital platform, hvor du bliver guidet igennem ansøgningsprocessen. 

 

 

 

Næste ansøgningsfrist er d. 15. oktober 2024.

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80