Kære bestyrelse/administration!

 

Med ønsket om et godt og fornøjeligt Nytår, takker Vinterbaderne Fanø hermed mange gange for den økonomiske støtte, som vi modtog til hjælp til anskaffelse af en sikker badetrappe til den nystiftede (april/2016) vinterbade forening på Fanø.

Vi vedlægger et billede af den anskaffede trappe, som vi forventer at kunne ’søsætte’ indenfor nogle få uger og vore nuværende 40 medlemmer ser meget frem at at kunne komme sikkert op og ned. Foreningen markederede årets sidste dag med fællesbadning kl 15:00. Omkring 15-20 medlemmer ’hoppede i havet’ og ligeså mange kiggede på- en strålende dag !

Til orientering har foreningen modtaget bekræftet tilsagn om støtte fra LAG Fanø-Varde, hvilket betyder, at vi nu kan gå målrettet i gang med omklædnings/sauna projektet.

 

Med venlig hilsen

VinterbaderneFanø

             PBV

      Jan Meinertz

 

 

 

 

Fonden donerede 20.000,- til Vinterbaderne Fanø

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Spodsbjergvej 353  ·  5900 Rudkøbing  ·  23 29 55 07