Strynøs Frivillige Brandmandskorps 

Strynøs Frivillige Brandmandskorps

 

Fonden støttede i 2009 Strynøs Frivillige Brandmandskorps med 22.400,- kr. til indkøb af fire nye brandhjelme.

 

Der kom et takkebrev fra Strynøs brandmænd:

 

"Her er lidt billeder  af 6 ud af 8 brandmænd mm.

Du kan godt se, at de gamle metalhjelme er af ældre dato, og er meget modtagelig for strålevarme.

Det betyder at når vi skal ind i det brændene hus som røgdykker, kan man ikke mærke varmen som forplanter sig igemmen stålhjelmen, før det er forsent og man besvimer.

Selv om vi bor på en dejlig fredelig ø, betyder det, at vi ikke undgår ulykkelige hændelser. For nogle år siden blev vi kaldt ud til en husbrand hvor vi fik den kvindelige beboer ud og vores lokale førstehjælper gav livreddende førstehjælp. Desværre nyttede det ikke, hun var død.

Her på Strynø kender vi alle hianden, og så, når vi som røgdykker skal ind og redde liv, er det med i baghovdet, hvem det er.

Så er det at vores udstyr / sikkerhed kommer ind, for selv om vi ikke må, kan vi så ikke komme til at tage et skridt for meget, fordi vi kender vedkommende derinde.

Indsamlingen her på øen samt jeres foræring af de sidste hjelme har gjort at vi har indkøbt 8 stk. nye DRÆGER brandhjelme af nyeste slags og derved øget vores personlige sikkerhed væsentelig.

 

På Strynø`s Frivilige Brandmænds vegne.

Mange tak

Gorm Gierløff"

 

 

 

Brandhjelme på række 

 

 

 

Til Strynøs Frivillige Brandmandskorps har fonden ydet støtte med 22.400,- kr.

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Spodsbjergvej 353  ·  5900 Rudkøbing  ·  23 29 55 07