Brandmandskorpset

 

 

 

Foreningen af frivillige brandmænd og akuthjælpere på Skarø 

 

 

Fonden fik dette brev fra Bjarne Madsen, som er én af de frivillige brandmænd på Skarø:

 

"På vegne af de frivillige brandmænd og akuthjælpere søger jeg midler til vores beredskab (nye drægehjelme).

Skarø har trods sin lidenhed, ca. 35 indbyggere, et forholdsvis stort og moderne brand og akutberedskab, et beredskab vi hele tiden forsøger at gøre endnu bedre og mere sikker.

 

Der er ca. 10 frivillige tilknyttet beredskabet, som derudover består af 2 hurtige slukningsenheder og 2 stk. Aster pumper, en førstehjælps trailer med hjertestarter, ilt, båre mv.

 

Meget af det moderne materiel er noget vi på Skarø selv har skaffet.

 

Vi har uddannet røgdykkere, alle frivillige og ulønnede, det er dem vi gerne vil højne sikkerheden for. Vi bor i et meget lille samfund, hvor alle kender alle, og en indsats med røgdykkere til en indespærret kan derfor få mere personlige og vidtrækkende konsekvenser.

 

Det vil vi gøre er, at sikre det bedste og hurtigste materiel, vi er stadig amatører, vi har derfor pt. fokus på vores røgdykkere og deres sikkerhed.

 

De nye drægehjelme kan desuden bruges af førstehjælpsgruppen ved indsats i mørke, det har ofte været et problem, der er ikke meget lys på Skarø i den mørke tid.

 

Skarøs frivillige brandmænd og akuthjælpere håber på fondens velvilje."

 

(På det øverste billede, ses de frivillige brandmænd og akuthjælpere, samt et medlem af fondens bestyrelse, Christian Ahlefeldt-Laurvig, som var inviteret til Skarø i forbindelse med overrækkelsen af fondens donation).

 

 

 

 

 

 

 

 

Herunder billeder fra en øvelse, hvor hjelmene kom i brug. 

 

 

  

 

 

 

Fonden donerede i 2011 25.000 kr. til indkøb af nye drægehjelme.

 

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Spodsbjergvej 353  ·  5900 Rudkøbing  ·  23 29 55 07