Medicinhaverne i Tranekær

 

- Pengene var søgt til det fjerde haveanlæg "Haven for nervesystem og bevægeapparat med undertemaet meditation". Havens stier og bede blev anlagt af entreprenør i efteråret, og sidst på året blev der plantet en række træer, og det meste af haven blev omgivet af bambusplanter. Den sidste del af bambushegnet bliver først plantet, når vi er helt færdige med jordarbejderne.
I løbet af forsommeren har der været flere møder med firmaet JunckerHaven, som er det firma, der har den største ekspertise ved anlæggelse af søer og vandløb. I haven skal der nemlig laves et vandanlæg, og det arbejde går i gang efter sommerferien i år. Så i efteråret bliver den resterende del af bambushegnet sat, og så går vi videre med at beplante haven.
 
Der er blevet taget nogle billeder af haven med en drone. Desværre er der kun en lille smule af "Haven for nervesystem og bevægeapparat" med i billedets højre side, men billedet viser de tre haveanlæg, som er færdigplantede. Det interessante er også at se, hvordan haveanlæggene udvikler sig. Forrest i billedet ses "Haven for, fordøjelse, stofskifte og ernæring", hvor Sydfyenske i 2012 bidrog til at få anlagt stier og bede. Den have er nu ved at vokse til, hvilket det andet billede viser. -

  

 

 

      

 

Fonden donerede 25.000 kr. til Medicinhaverne i Tranekær i 2014.

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  H.C. Andersens Blvd. 51  ·  1553 København  ·  70 70 73 80