Fonden har modtaget dette takkebrev fra Marstal Søfartsmuseum, i forbindelse med at fonden donerede 25.000,- kr. til indkøb af en ny scanner.

 

        

- Kære Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond.

Scannergrejet i storformat er nu via penge fra fonden erhvervet og rigget an i museets magasin i Toldkammerbygning, hvor tegningerne opbevares i kortskabe.

På vedhæftede fotos ses museets IT-gast Henning Terkelsen i gang med at scanne de første konstruktionstegninger for at imødekomme forespørgsler, der har ligget i venteposition. Marstal Søfartsmuseum ligger inde med en større samling konstruktionstegninger (godt 1100) af såvel træskibe som stålskibe bygget på især Marstalværfter og også på andre værfter. Disse tegninger vil nu blive scannet for registrering og for at tilgængeliggøre og videreformidle til brugerne. Det drejer sig om kollegamuseer og ikke mindst modelbyggere og skibsinteresserede indenrigs og i udlandet. Så det er en kærkommen opgaveløsning, der er blevet muliggjort via donationen.

 

Venlig hilsen

Erik Kromann

      

 

Fonden donerede 25.000 kr. til indkøb af en scanner.

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Spodsbjergvej 353  ·  5900 Rudkøbing  ·  23 29 55 07