Bonavista
 

Marstal Søfartsmuseum - Bonavista

 

Nationalmuseet har skrevet kontrakt med Ebbes Bådebyggeri, Marstal om restaurering af skonnerten BONAVISTA, der blev tilbageholdt af Kulturværdiudvalget fra salg til udlandet i år 2000.

 

BONAVISTA løb af stabelen fra skibsbygmester Johansens træskibsværft i Marstal d. 7. maj 1914 og var sejlklar to måneder senere. Den var bygget til skibsfører Johannes Christensen til sejlads på New Foundland, hvor skonnerterne hentede klipfisk til Sydeuropa.

 

Af i alt 110 marstalske newfoundlandsfarere eksisterer ud over BONAVISTA fortsat FULTON og MARILYN ANNE. Sidstnævnte er bygget som FREM på Eriksens Plads, hvor BONAVISTA nu restaureres.

 

Restaureringen er ikke ”bare” en restaurering men lige så meget et flerårigt publikumstilgængeligt formidlingsprojekt i samarbejde med Marstal Søfartsmuseum. Skonnerten er den 13. februar 2008 halt på land på Eriksens Plads, der har fungeret som skibsbygningsplads siden 1855, og skonnerten skal igen søsættes Pinselørdag 2012..

 

Projektets formål er:

 

Bevaring af et stk. ærketypisk dansk sejlende kulturarv

 

Tilgængelig formidling af dansk skibsbygnings- og sejlskibskultur i et af de absolutte arnesteder for den engang så store danske skonnertflåde. Formidlingen bidrager til at holde et stykke levende eksisterende havnekulturmiljø intakt. Projektet blæser supplerende iltforsyninger til en autentisk skibsbygningsplads med rødder tilbage til dansk sejlskibsepokes guldalder. Skibsbygningspladsen ligger klos op af Marstal Søfartsmuseum, der forestår formidlingen på pladsen. Formidlingen er opbygget ved hjælp af fondsmidler, og det maritime tiltrækker virkelig publikum, således viser tælleapparatet ca. 60.000 besøgende for de første 9 måneder af år 2009.

 

Udbrede kendskab til Danmark som søfartsnation. Projektet er med til at synliggøre søsiden af danmarkshistorien og dermed rette op på slagsiden af danskernes historiebevidsthed. Derigennem er projektet med til at understøtte en af Marstal Søfartsmuseums målsætninger, et mål, der er blevet tilført gunstige vinde i kølvandet af Carsten Jensens maritime storroman ”Vi, de druknede”

 

Når BONAVISTA er søklar, skal den rundt omkring vise flaget som gesandt for dansk skibsbygning og dansk søfart.

 

 

bonavista

 

 

Fonden har støttet Marstal Søfartsmuseum med 100.000,- kr. i forbindelse med restaureringen af skonnerten ”Bonavista”.

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Spodsbjergvej 353  ·  5900 Rudkøbing  ·  23 29 55 07