Dansk SøRedningsselskab - Rudkøbing og Spodsbjerg 

 

Dansk Søredningsselskab er en almen nyttig forening med en bestyrelse og en række lokalafdelinger.

Alle medlemmer af foreningen kan gøre deres indflydelse gældende via den årlige generalforsamling, som afholdes i marts eller april.

I øjeblikket er der etableret lokalafdelinger i Helsingør, Kerteminde, Bregnør, Rudkøbing, Spodsbjerg, lynetten, Årø og Lynæs.

I Rudkøbing og Spodsbjerg er der på nuværende tidspunkt 22 aktive personer involveret i driften af de lokale afdelinger.

Afdelingernes reddere har lokal tilknytning. Derfor er vores udrykningstid fra alarmeringen modtages til havnen forlades under 20 minutter.

Lokalafdelingerne opererer med en aktionsradius på op til 10 sømil omkring hver havn.

Det er ikke en forudsætning for at være redder, at man har båd - det væsentligste er interessen for at være med til at løse opgaven - sammen med andre. Det koster ikke noget at være aktiv - og humøret er som regel højt.

I afdelingerne er der hver uge i sæsonen koordineringsmøde i det lokale klublokale (i sommerhalvåret kombineret med øvelser) - der er ikke mødepligt - men det er hensigtsmæssigt at deltage 2-3 gange månedligt.

Der er faste procedurer for de operative aktiviteter, samt krav om særlig uddannelse for bådførerne.

I forbindelse med hver øvelse og operation orienteres Lyngby Radio - og dermed SOK.

 

 

                     

 

Fonden donerede 25.000 kr. til forebyggende søredningsarbejde.

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Spodsbjergvej 353  ·  5900 Rudkøbing  ·  23 29 55 07