Angelo på slæb 

Øhavets restaureringscenter - Udviklingsfonden

 

Fonden støttede i 2010 Udviklingsfonden med 280.000 kr. til hjemtagning og 1. præservering af Dampfærgen "Angelo", tidligere "Svendborgsund". 

 

Fonden har modtaget dette presseklip: 

 

Norske skibsbevaringsmidler til genrejsning af sydfynsk dampfærge.

Den Norske Riksantikvar har bevilget 50.000 N.kr. til Øhavets Restaureringscenters ”Angelo”s genrejsning som Sydfynske Dampskibsselskabs dampfærge Svendborgsund.

 

Frans Albertsen, direktør for Øhavets Restaureringscenter, udtaler at det er unikt og første gang i historien at der sendes statslige støttemidler til skibsbevaring på tværs af de nordiske grænser. Frans Albertsen bemærker i øvrigt at det jo også er hårdt tiltrængt idet det er tydeligt for enhver at Danmark tænger til U-landsbistand på det maritime kulturbevarende område. Den danske stat tildeler Den Danske Skibsbevaringsfond driftsmidler ca. 3 mio. kr. årligt, til sammenligning har den Norske Riksantikvaren ti gange så meget, nemlig 42 mio. N.kr. at gøre godt med direkte til maritime formål. Desforuden driver den Norske stat tre maritime restaureringscentre, hvoraf det største, stålskibsværftet i Kristianssand er på størrelse med Søby Stålskibsværft på Ærø.

 

Danmarks første maritime restaureringscenter for stålskibe, Øhavets Restaureringscenter på Ærø rejses for fondsmidler i samarbejde med Ærø kommune og skal drives som socialøkonomisk virksomhed, altså uden offentlige støttemidler.

 

Det lille lastskib ”Angelo” – bygget som Sydfynske Dampskibs Selskabs dampfærge Svendborgsund blev i slutningen af 2010 forsøgt udsmuglet fra Oslo til ulovlig ophugning i Frederikshavn. Et samarbejde mellem de danske myndigheder, Skibsbevaringsfonden og Øhavets Restaureringscenter forhindrede ophugningen.

 

Sydfynske Dampskibs Selskabs Fond trådte hurtigt til med en donation på 280.000 kr. til den første sikring af skibet, med det formål at det skal tilbageføres til sit oprindelige udseende og funktion som dampfærge i det sydfynske.

 

De Norske kroner er bevilget til hjælp til at få skibet til Ærø og som supplement til Sydfynske Dampskibs Selskabs Fonds donation til den første præservering af skibet.

 

Skibet ligger i Frederikshavn og slæb til Ærøskøbing afventer blot et par dage med stille vejr.

Yderligere oplysninger:

Øhavets Restaureringscenter

40 14 95 15

Frans Albertsen

www.udviklingsfonden.dk

 

Det kan så tilføjes, at den 6. maj 2011 blev det indsatte billede, af Angelo på slæb, taget af et af fondens bestyrelsesmedlemmer. Så dampfærgen ligger nu i Ærøskøbing, klar til at blive bragt tilbage til sit oprindelige udseende.

          Dampfærgen Svendborgsund

Til hjemtagning af "Angelo" og 1. præservering, har fonden ydet støtte med 280.000 kr.

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Spodsbjergvej 353  ·  5900 Rudkøbing  ·  23 29 55 07